הוראות בטיחות במטבחים - חד משמעיות וללא פשרות

בנושאים הקשורים קשר ישיר והדוק לבריאותם של בני אדם אין מקום לפשרות. הדברים אמורים להיות ברורים וחד משמעיים, שאינם ניתנים לפרשנויות שונות. נושא הוראות בטיחות במטבחים מהווה דוגמה מובהקת לנושא שכל עמימות לגביו בלתי מקובלת ובלתי נסבלת.


על מנת לוודא ולהבטיח כי חברה המייצרת או מגישה מזון פועלת בכפוף להוראות בטיחות מחייבות ומחמירות, עליה להיות מפוקחת ומבוקרת על ידי גוף מקצועי מוסמך, אשר הוא עצמו כפוף לתקני איכות, בטיחות ואבטחה מחייבים ומחמירים.
כאשר מי שמפקח על המזון הינה חברה ותיקה ומקצועית, כדוגמאת חברת ביולב, אשר עשרות חברות, בהן מהגדולות במשק, נהנות משירותיה, המפעילה מעבדות למיקרוביולוגיה שהוסמכו על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומאושרת על ידי משרד הבריאות, אתם ודאי בידיים טובות...

 

הוראות בטיחות במטבחים בכל המובנים

 

כאשר אנחנו נדרשים לנושא הוראות הבטיחות במטבחים אנחנו מתכוונים למערך הכולל של בדיקות קבועות וסדירות של בטיחות המזון ואבטחתו ושל אופן ביצוע העבודה במטבחים. בנושא בטיחות המזון יש לוודא כי הבטיחות תישמר בקפידה בכל שרשרת המזון של המסלול שאותו עובר המזון החל בייצורו וכלה ברגע שבו הוא נצרך. בטיחות המזון פירושה שמירה על תנאים היגייניים נאותים הנדרשים לשימורו. בטיחות המזון פירושה וידוא כי תנאי השינוע והאחסון שלו יאפשרו שמירה על הטמפרטורה הנדרשת לשימור איכותו טריותו - חמה או קרה; פירושה שהוא לא ייחשף למגע מזהמים פוטנציאליים.


הוראות בטיחות במטבחים אמורים להיות בבחינת התנ"ך של כל עובדיו, בבחינת - כזה ראה וקדש. הוראות הבטיחות מחייבות. הן חד משמעיות ולא נתונות לפירושים מקלים. שמירה אדוקה והדוקה על בטיחות מטבחים מהווה תנאי הכרחי לאישורו כספק מזון מוכר ולגיטימי.


תיק נהלי בטיחות למטבחים הכולל הוראות בטיחות במטבחים יימצא בכל מטבח מוסדי בכדי שישמש בסיס לכל תהליך העבודה וחומר לימוד הכרחי לעובדים. ספק אם יש תחום, שבו הקפדה על הוראות הבטיחות הינה כה קריטית כמו בתחום המזון.