מעבדת בטיחות מזון

כל עסק אשר מכין ומגיש מזון ללקוחותיו, חשוב ביותר שידע מה רמת הבטיחות של המזון שהוא מגיש. ביולב הינה מעבדת מזון הבודקת נוכחות חיידקים, פטריות, שמרים במזון המוכן לאכילה ומשווה לתקנים קיימים.


מעבדות מזון מקצועיות חייבות להיות מוסמכות לבדיקות אשר הן מבצעות על מנת שיהיה פיקוח, מגוף מסמיך עליון. גוף שמסמיך מעבדות מזון, דואג לסטנדרט אחיד ובינלאומי בין כל מעבדות המזון אותן הוא מסמיך.

 

כל עסק מזון מקצועי ואחראי בודק את המוצרים שלו במעבדה. המזון הנאכל משפיע על הגוף הסועד ואף עסק אינו רוצה שההשפעה תהיה שלילית על בריאות הלקוח שלו. מובן שאיננו חיים בעולם ללא חיידקים ואף חיידקים רבים אינם מזיקים לבריאות, ואף חלקם משתתפים בתהליכי ייצור מזון.

 

אך ישנם חיידקים שנקראים פתוגנים וגם גורמי מחלות ולעיתים מחלות שעלולות לגרום למוות. ניטור מתאים של המזון במעבדות מזון באופן שגרתי מאפשר לגלות תקלות בייצור כדי למנוע תקלות עתידיות. לפי החיידק אפשר לנתח את תהליך הייצור, העובדים והציוד ולגלות את התקלה ולמנוע הרעלת מזון.

 

בכל מדינה ישנם תקנים לסוגים שונים של מזון ובכל תקן מופיעים דרישות מיקרוביאליות, ובה רמת החיידק המסויים המותרת בסוג המזון הספציפי. רק במעבדות מזון מוסמכת ניתן לבדוק מהי רמת החיידקים הקיימת.