ביולב - רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים


 ליווי בכל השלבים של תהליך הוצאת רישיון העסק ורישיון היצרן.

 פיתרונות ועזרה בהתנהלות מול הרשויות ומשרד הבריאות.

 הכנת והגשת תוכניות למשרד הבריאות ולרישוי עסקים ברשויות.

 קבלת אישור מקדמי ממשרד הבריאות.

 ליווי וייעוץ בתהליכי שינוי מהות עסק, סידור פנימי והתאמת המטבח לפעילות הרצויה על ידי בעל העסק