אנדוטוקסינים

חברת ביולב בעלת הסמכה מהרשות להסמכת מעבדות והכרה ממשרד הבריאות לביצוע בדיקת אנדוטוקסינים במי דיאליזה.

 

הבדיקה מתבצעת בשיטת kinetic turbidimetric LAL.

רגישות הבדיקה גבוהה והתוצאות מתקבלות בצורה מהירה.

דיגום המים מתבצע באמצעות דוגמים המוסמכים על ידי משרד הבריאות

 

 

בהיבט הטיפול הרפואי, אספקה נכונה ומבוקרת של מים לצרכי המודיאליזה הינה בעלת חשיבות רבה ביותר; מי הדיאליזה עלולים להכיל גורמים המסכנים את הבריאות.
בין המבחנים העיקריים הדרושים במי הדיאליזה היא הבדיקה לנוכחות רעלנים, פירוגנים. מקור החומרים הפירוגנים הוא לרוב בזיהום חיידקי של חיידקיי גרם שליליים, אך יתכן מקור חיידקי נוסף של חיידקי גרם חיוביים. נוכחות חומרים פירוגנים במי הדיאליזה עשויים להוות סיכון רב לציבור ואף לגרום למוות. בדיקה זו, לנוכחות רעלנים פירוגניים מבוצעת במעבדות ביו-לב בשיטת LAL.