בדיקות איכות

 

בדיקות איכותאנו נמצאים לאחרונה בעידן שבו מעמיקה ההבנה והתודעה הן בקרב הציבור והן בקרב תעשיית המזון שאמנם קיימת חשיבות לטעמו של המזון, אך בה בעת קיימת גם חשיבות מרכזית לאיכותו, מרכיביו התזונתיים ובטיחותו. המודעות אל הנושא בהיבטים הבריאותיים, הבטיחותיים והתזונתיים מהווים נדבך חשוב ומתווים את כיוון התפתחותה של תעשיית המזון כולה.
 
הפיקוח וכן בדיקות איכות המזון בישראל נמצא בסמכותם של מספר משרדי ממשלה כגון משרד הבריאות, משרד החקלאות משרד התעשייה והמסחר והרשויות המקומיות שתפקידן לאכוף את הפיקוח על המזון.

 

מערך הפיקוח על המזון מטעם משרד הבריאות כולל ארבע מחלקות הכפופות לשירותי בריאות הציבור שהן המחלקה למעבדות בריאות הציבור, המחלקה לבריאות הסביבה, שירות המזון הארצי והמחלקה לתזונה, המופקדות על כל התחומים הנוגעים אל בריאות הסביבה והפיקוח התברואתי על בתי האוכל ועסקי מזון.

 

בדיקות איכות בפיקוח עצמי כחלק מהמדיניות שהציב משרד הבריאות

 

אחת מן המטרות האסטרטגיות שהגדיר שירות המזון הארצי הינה הטמעת מחויבותם של היבואנים, המשווקים והיצרנים לביצוע בדיקות איכות בפיקוח עצמי תחת ההנחיות והבקרה של שירות המזון, תוך יצירתו של מנגנון אכיפה סמכותי, יעיל ומרתיע שתפקידו להתוות מדיניות ולחייב עמידה של כל הגורמים הקשורים אל שרשרת המזון עמידה בסטנדרטים שהציב המשרד.

 

בין התחומים בהם נדרשת האכיפה ניתן למנות את ההיבטים הכימיים, המיקרוביאליים ופיזיים לרבות התאמת מטבחים לתקנים, נטילת דגימות מזון וניתוח התוצאות, ייעוץ בתיקון הליקויים, הכשרות והדרכות של צוותים מקצועיים וכדומה.

 

ביולב בע"מ- בטיחות מזון ומעבדות

 

אחת החברות המובילות והמתקדמות בארץ בכל הנוגע אל תחום בטיחות המזון היא חברת ביולב בע"מ, הפועלת בארץ מעל לארבעים שנה ומחזיקה מעבדות למיקרוביולוגיה שהינן מוכרות מטעם משרד הבריאות והרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 

המעבדות מעניקות מעטפת רחבה של שירותים החל מבדיקות מיקרוביאליות בהתאם לדרישות משרד הבריאות, דרך בדיקות מזון שנחשד בגרימת הרעלת מזון, בדיקת חיי מדף וערכים תזונתיים לצורך סימון המזון כפי שמחייב תקן 1145, וכלה בהקמת מערך כולל של בדיקות סדירות לצורך אבטחת המזון.

המעבדות של החברה עומדות בהצלחה בכל המבחנים הבינלאומיים, ומשרתות מגוון לקוחות רחב כגון משרד הביטחון, צה"ל, חברת חשמל, חברות תעופה, רשתות בתי מלון, רשתות בתי קפה, מסעדות ומפעלי מזון מובילים.