חוק רישוי עסקים

 

רישוי לעסקיםמהו חוק רישוי עסקים ומהם יעדיו?


חוק רישוי עסקים מורכב ממספר דינים שמטרתם להבטיח את איכותו הנאותה של בית האוכל ומניעת סכנות בריאותיות, סכנות בטיחותיות וסכנות אחרות לשלום הציבור, החל מעניינים הנוגעים לתכנון המבנה ושרותי הכבאות וכלה בעניינים המתייחסים להיבט התברואתי.

 

על פי החוק לרישוי עסקים מחויבים כל העסקים בתחום המזון, כמו גם העסקים הנושקים לתחום זה ברישיון לניהול העסק, המונפק מטעם הרשות המקומית ומתיר לבעל העסק לתפעל ולקיים את המקום, זאת במידה ומתקיימים כל התנאים שהוגדרו על ידי הגורמים המקצועיים.

על כן, אחת ההמלצות הקריטיות ביותר היא להימנע מכל צעד משמעותי כלכלית, כמו שינוי מהותו של עסק קיים או חתימה על חוזה, בטרם נועצתם באנשי מקצוע מומחים בתחום.

 

אלו סוגי עסקים נדרשים לנושא רישוי עסקים ובאלו נסיבות?


בין העסקים המחויבים על פי חוק רישוי עסקים נמנים כל בתי המסחר, החברות והארגונים שיש להם נגיעה כלשהי אל בעלי חיים או תחום המזון, לרבות אולמות אירועים, חברות קייטרינג, מרכולים, מסעדות, מזנונים, בתי קפה, וכן מפעלים לייצור מזון, אטליזים, מאפיות, מחסני קירור, מקומות לגידול בעלי חיים וכיוצא בזה.

 

חשוב להדגיש כי כל שינוי בבית העסק מחויב בפנייה מראש אל המחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית לצורך הנפקת רישיון חדש לניהול העסק, בין אם השינוי נוגע להרחבת העסק או לעריכת שינויים בסידור הפנימי שלו, ובין אם השינוי מתייחס לשינוי בעלות, הוספת סוגי עיסוק או שינוי מהות העסק.

 

התהליך לקבלת רישיון להפעלת העסק


רישוי עסקים הינו תהליך רב שלבי בירוקראטי ומורכב, כאשר כל ליקוי באחד מן השלבים עשוי להיות בעל השלכות קריטיות בהיבט הכלכלי. השלב ההתחלתי דורש איסוף מידע מוקדם בנוגע לתכנית העסק ודרישותיהם של משרד הבריאות והרשויות השונות מתחום העיסוק המבוקש, וכל מידע ספציפי נוסף המתייחס למהות העסק ומיקומו.

 

השלב הבא כרוך בהכנת תכנית עסקית הנשענת על תקנות רישוי עסקים, חוק התכנון והבנייה ומגוון הוראות כלליות. הליך הגשת הבקשה לרישיון עסק מלווה בהמצאת תכנית חתומה על ידי מהנדס התכנון ומסמכים נוספים כגון תכנית בטיחות, מספר חוזה ארנונה, חוזה רכישה או חוזה שכירות, שובר תשלום אגרת הבקשה חתום בחותמת קופת העירייה או הבנק, אישור רשם החברות וכל מסמך נלווה הנדרש מטעם האגף לרישוי עסקים.

מומלץ, כאמור, לפנות אל חברה המתמחה באספקת מעטפת שירותים הנוגעים לתחום המזון לצורך קבלת הנחיות וליווי בכל התהליך החל מהשלב התכנוני ועד לשלבי היישום בפועל.