ביולב - רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים

ביולב - רישוי עסקיםבחברה מחלקת רישוי עסקים המלווה את הלקוח בכל השלבים הכרוכים בתהליך עד לקבלת רישיון עסק ורישיון יצרן.


ביולב - רישוי עסקים פתרונות ועזרה בהתנהלות מול הרשויות ומשרד הבריאות.
ביולב - רישוי עסקים הכנת והגשת תוכניות למשרד הבריאות ולרישוי עסקים ברשויות.
ביולב - רישוי עסקים קבלת אישור מקדמי ממשרד הבריאות.
ביולב - רישוי עסקים ליווי וייעוץ בתהליכי שינוי מהות עסק, סידור פנימי והתאמת המטבח לפעילות הרצויה על ידי בעל העסק.